Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Uvjeti

  1. Uvjeti i pravila korištenja vrijede za internetski portal www.automobil.hr sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni automobil.hr, dalje u tekstu internetski portal Automobil.Hr.
  2. Internetski portal Automobil.Hr u vlasništvu je društva LUDUM TRADE d.o.o., dalje u tekstu automobil.hr.
  3. Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala automobil.hr, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama Automobil.hr.

Opće odredbe

  1. Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog portala www.automobil.hr. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama automobil.hr upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.
  2. U svrhu korištenja usluga internetskog portala automobil.hr, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Korisnik ima mogućnost registracije i prijave na automobil.hr putem podataka za pristup društvenim mrežama koje su u trenutku korištenja dostupne na automobil.hr te kroz sučelje društvene mreže daje izričitu suglasnost korištenja i pohrane potrebnih podataka. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao, a za oglašavanje je utemeljeno na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. automobil.hr svoje usluge ne nudi za korištenje osobama mlađim od 16 godina.
  3. Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Automobil.hr dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. Automobil.hr se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.
  4. Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. Automobil.hr će zatvoriti korisnički račun i oglase tog korisnika 24 sata nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja. Sve obavijesti o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskog portala Automobil.hr.
  5. Automobil.hr može na internetskoj platformi objaviti nagradne igre ili upitnike svojih partnera, a korisnik svojevoljno može sudjelovati i unijeti svoje osobne podatke. Automobil.hr ne pohranjuje i ne obrađuje podatke koje je korisnik unio na takav način i ne odgovara za sigurnost podataka te se ograđuje od bilo kakve štete koja bi korisniku mogla nastati u tom slučaju.
  6. Automobil.hr može omogućiti trećoj strani objavu nagradne igre za korisnike. Sudjelovanje u nagradnoj igri regulirano je pravilima treće strane koja je organizirala nagradnu igru, a Automobil.hr ne odgovara za organizaciju i rezultate nagradne igre.
  7. Automobil.hr vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti kojom se detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata. Poslovni subjekti koji su korisnici Automobil.hr usluga u potpunosti su odgovorni za osobne podatke koje prikupljaju i unose , te su dužni upoznati osobe čije podatke unose sa svrhom i pravnom osnovom obrade njihovih podataka. Poslovni subjekti su isključivo odgovorni za sadržaj i točnost unesenih osobnih podataka, a fizičke osobe koje u ime poslovnog subjekta koriste Automobil.hr usluge sva prava mogu ostvariti putem podataka za kontakt koji su navedeni uz korisnički račun.
  8. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Automobil.hr ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.
  9. Automobil.hr je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskog portala Automobil.hr.
  10. Automobil.hr zadržava pravo, uz zatvaranje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva Automobil.hr podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.
  11. Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Automobil.hr ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Automobil.hr od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Automobil.hr svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.
  12. Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
  13. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Automobil.hr i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Automobil.hr nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.
  14. Kako bi unaprijedio svoju uslugu Automobil.hr upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima, a kako bi odabrao i personalizirao oglase i druge marketinške obavijesti kojima se promoviraju proizvodi i usluge Automobil.hr.
  15. Automobil.hr kao dodatnu funkciju za registrirane korisnike nudi mogućnost obavještavanja putem e-pošte ili slanje obavijesti u mobilnim aplikacijama Automobil.hr. Automobil.hr ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje korisnika.
  16. Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Automobil.hr, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Automobil.hr.
  17. Automobil.hr ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.
  18. Automobil.hr ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetskog portala Automobil.hr i aplikacija Automobil.hr za mobilne telefone.
  19. Internetski portal Automobil.hr sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. Automobil.hr ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Automobil.hr će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

Predaja oglasa na Automobil.hr

  1. Automobil.hr je namijenjen javnom objavljivanju oglasa i s time povezanim uslugama koje će omogućiti što učinkovitiju objavu i pretraživanje oglasa. Slanjem zahtjeva za objavu oglasa, korisnik pristaje da se uz njegov oglas na Automobil.hr objave i osobni podaci, kako je podesio u postavkama ili upisao u sadržaj oglasa, a koje mogu vidjeti sve osobe koje imaju pristup internetu. Korisnik može zatražiti brisanje oglasa iz bilo kojeg razloga na način da se ulogira u svoj korisnički račun i potvrdi brisanje oglasa.
  2. Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.
  3. Oglas mora sadržavati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. Korisnici koji na internetskom portalu Automobil.hr imaju otvorenu Automobil.hr trgovinu ili Automobil.hr uslugu mogu upisati dodatne podatke o svojoj fizičkoj ili web trgovini u polja koja su za to namijenjena.
  4. Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, benera i sl.
  5. Liste proizvoda nisu dopuštene. U jedan oglas dopušteno je upisati samo jedan predmet prodaje, osim ako ne predstavlja komplet. (Primjer: u jednom oglasu dopušteno je prodavati “stol i četiri stolice”, ali nije dopušteno zajedno prodavati “skije i motocikl”.)
  6. Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.
  7. Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom (npr.: *** motor za čamac ***).
  8. Oglasi koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.
  9. Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. Nije dopušteno mijenjanje predmeta oglašavanja unutar zakupljenog oglasnog paketa ili proizvoda niti je dopuštena objava oglasa za isti predmet u dvije različite rubrike.
  10. Trgovačka društva, obrtnici, udruge i agencije putem internetskog portala Automobil.hr prodaju predmete i predaju oglase isključivo kroz Automobil.hr trgovinu. Ako obavljaju uslužnu djelatnost, mogu je predstaviti u Automobil.hr uslugama. Nije dopušteno preprodavanje Automobil.hr trgovine.
  11. Internetske veze (linkovi) s internetskog portala Automobil.hr: dopušteno je jedino povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopušteni. Samo oni korisnici koji na internetskom portalu Automobil.hr imaju otvorenu Automobil.hr trgovinu mogu stavljati linkove i na vlastitu web trgovinu koju imaju još dodatno postavljenu izvan okvira internetskog portala Automobil.hr. Linkovi na stranice koje su u tržišnom natjecanju s Automobil.hr nisu dopuštene. Automobil.hr zadržava diskrecijsko pravo procjene hoće li neki link odobriti ili neće.
  12. Automobil.hr zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima.
  13. Automobil.hr ima pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:
   • kad je oglas predan u pogrešnu rubriku
   • kad proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
   • kad proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način
   • kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
   • kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije
   • kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv
   • kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
   • kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
   • kad se oglašava potražnja
   • kad postoji sumnja na zloupotrebu internetskog portala Automobil.hr
   • kad cijena navedena u oglasu nije stvarna prodajna cijena
   • Automobil.hr zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).
  14. Objavom oglasa na internetskom portalu Automobil.hr korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-poštom). Korisnik mora imati aktivnu adresu elektroničke pošte gdje redovito pregledava poštu.
  15. Korisnici svojim zahtjevom za objavu oglasa neopozivo ovlašćuju Automobil.hr da se tim sadržajem koristi, kopira ga, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. Automobil.hr u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na internetski portal Automobil.hr.
  16. Nije moguće ostvariti povrat ili iskoristiti uplaćena sredstva za neiskorišteni dio plaćenih oglasa ili povrat sredstava koja korisnici imaju na Automobil.hr Saldu u slučaju gašenja računa, brisanja i deaktivacije oglasa zbog kršenja ovih Uvjeta i pravila korištenja. Sredstva uplaćena na Automobil.hr korisnički račun moguće je koristiti isključivo za oglašavanje na internetskom portalu Automobil.hr te korisnik nema pravo ta sredstva djelomično ili u cijelosti prenijeti drugom korisniku, na drugi račun, zamijeniti za drugu uslugu ili ostvariti povrat.
  17. U slučaju ostvarivanja prava na povrat uplaćenih sredstava korisnik ima pravo na povrat samo onih sredstava koja su realizirana putem bankovne doznake, bankovnim karticama te prepaid bonovima. Povrat sredstava realiziran SMS porukama ili povrat dodijeljenog Automobil.hr bonusa nije moguć, ali se sredstva uplaćena SMS porukama uzimaju u obzir kod obračuna salda za povrat, a na način opisan u ovom članku. Sredstva uplaćena na Saldo putem SMS-a moguće je iskoristiti isključivo za oglašavanje na internetskom portalu Automobil.hr te ih nije moguće ni na koji način transferirati drugom korisniku ili ostvariti povrat sredstava. U slučaju ostvarivanja prava na povrat razmjernog ili punog iznosa salda na računu korisnika, a koji je nastao primjenom više metoda uplata (npr. bankovnom doznakom i SMS porukom/ama), kod obračuna iznosa za povrat utvrđuje se prioritet izračuna utrošenog dijela uplaćenih sredstava tako da se kao primaran način uplate uzima bankovna doznaka, kartična uplata, prepaid bon (paysafecard), uplata putem SMS poruka i na koncu Automobil.hr bonus. Povratom uplaćenih sredstava s računa korisnika koji sadrži i dodijeljeni Automobil.hr bonus, on se u potpunosti poništava.
  18. Automobil.hr ne jamči da će korisnik moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa kako bi ih poslije mogao upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.
  19. Elektronička komunikacija između Automobil.hr korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz proizvod ili uslugu ponuđenu u oglasu, a radi:
   • informiranja o detaljima oglasa
   • sklapanja transakcije, odnosno trgovanja vezanog uz oglašeni proizvod ili uslugu
   • informiranja o ostalim proizvodima ili uslugama ako je oglašivač poslovni korisnik.

   Korisnici su u pisanoj komunikaciji na Automobil.hr dužni:

   • redovito provjeravati i ažurno odgovarati na pristigle upite drugih korisnika
   • prije slanja ponude vezane uz određeni oglas pročitati detaljan opis oglasa i ponudu formirati prema detaljima naznačenim u samom oglasu.

   Korisnicima u pisanoj komunikaciji na Automobil.hr nije dopušteno

   • promovirati druge servise, proizvode i usluge
   • slati poveznice na druge internetske lokacije
   • nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju
   • slati ponude za poslovnu suradnju koja nije oglašena
   • rabiti tuđe ime ili adresu e-pošte, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da s njim kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt
   • tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva
   • dogovarati se s drugim oglašivačima o cijenama
   • psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje
   • slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati
   • rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka.

   Radi zaštite korisnika, sprječavanja zloporabe komunikacije, otkrivanja neželjene pošte i zlonamjernog softvera i razvoja Automobil.hr proizvoda, Automobil.hr zadržava pravo bez obavijesti:

   • provjeriti i analizirati sadržaj poruka (uključujući vezanu elektroničku poštu)
   • privremeno zadržati poruke i odgoditi njihovu isporuku primateljima
   • trajno otkazati isporuku poruka primateljima
   • isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka.
   • poruke starije od 2 godine se trajno brišu

Dostava i povrat

 • Isporuka oglasa se vrši unutar 3 sata od uplate u iznimnim situacijama može potrajati i dulje.
 • Povrat novaca je moguć ako niste objavili niti jedan oglas. Ako ste oglas objavili tada povrat novaca nije moguć

Način plaćanja

 • Uplata direktno na bankovni račun nositelja Automobil.hr
 • Kartično plaćanje: MasterCard, Maestro, Visa, Diners, Discover

 

Izjava o sigurnosti

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

Popusti i akcije

  1. Na internetskom portalu Automobil.hr nalazi se i usluga Popusti Automobil.hr koja svojim korisnicima omogućuju besplatno traženje i uspoređivanje ponuda, prospekata i vaučera lokalnih trgovaca.
  2. Na Automobil.hr oglašavanje i predstavljanje akcija, kao i pojedinačnih proizvoda i usluga, uvijek će biti jasno razdvojeno od vlastitih sadržaja portala. Oglašivači, poslovni partneri ili bilo tko treći ne mogu utjecati na sadržaj portala. Objava podataka pojedinog trgovca, proizvođača ili davatelja usluge na internetskom portalu Automobil.hr ne znači da Automobil.hr preporučuje taj proizvod, trgovca, proizvođača ili davatelja usluga.
  3. Ponude, prospekti i vaučeri koji su prikazani na internetskoj platformi nisu ponude u pravno-poslovnom smislu, već samo informacije koje trebaju olakšati korisniku nabavu direktno od dotičnog trgovca. Automobil.hr nije ni prodavatelj prikazane robe i usluga ni predstavnik ili pomoćnik trgovca. Korisnik i Automobil.hr stoga ne ulaze ni u kakve vrste ugovornih odnosa za prikazanu robu i usluge.
  4. Automobil.hr ne preuzima jamstvo za potpunost, aktualnost, točnost i kvalitetu robe i usluga koje su prikazane na internetskom portalu Automobil.hr. Posebice se ne preuzima jamstvo za to da se roba i usluge prikazane na internetskom portalu Automobil.hr mogu zaista i nabaviti po navedenim uvjetima kod dotičnog trgovca.
  5. Korisnik ima djelomično mogućnost da ga se u slučaju interesa uputi na web stranice dotičnih trgovaca. Dužnost je samog korisnika da se prije eventualnog sklapanja ugovora s dotičnim trgovcem informira o svim potrebnim uvjetima temeljem podataka trgovca. Eventualni ugovor sklapa se isključivo između korisnika i trgovca.
  6. Korisnik ima mogućnost da preko internetske platforme Automobil.hr besplatno u elektroničkom obliku (preuzimanjem) kupuje vaučere trgovaca. Vaučeri se koriste tako da se predoče na mobilnom uređaju ili u ispisanom obliku kod dotičnog trgovca. Vaučeri vrijede samo za dotičnu robu i usluge koji su prikazani na internetskoj platformi, u utvrđenim rokovima trajanja i po navedenim uvjetima. Po isteku valjanosti, vaučer se više ne može koristiti. Ako korisnik još u roku trajanja dogovori s trgovcem termin za korištenje vaučera koji je izvan roka valjanosti vaučera te dođe do korištenja vaučera, vaučer se smatra iskorištenim u roku valjanosti.

Završne odredbe

 1. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se i vrijede od 17. srpnja 2020. godine.
 2. Sve primjedbe uz članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku:
  • na adresu sjedišta društva: Josipa Strganca 2, 10000 Zagreb
  • putem e-pošte na adresu: [email protected]

  Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

Podaci o upravitelju sustava Automobil.hr:

LUDUM TRADE d.o.o.
Adresa: Josipa Strganca 2, 10000 Zagreb

E-pošta: [email protected]
Telefon: +385 99 60 16 005

Podaci o društvu:

Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 3172953010

www.automobil.hr

automobil.hr

Sva plaćanja bit će izvršena u kunama. Iznos Vaše kreditne kartice bit će terećen kroz konverziju cijene u eurima ili dolarima u hrvatske kune prema trenutnom tečaju Hrvatske narodne banke. Kod terećenja Vaše kreditne kartice isti iznos pretvara se u lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike od originalne cijene navedene na našim web-stranicama automobil.hr

Copyright © 2021. Automobil.Hr / Izdavač: Extra Dizajn
error: Content is protected !!